Bli åkare

Bli transportör hos Taxi 020!

Vi har idag drygt 1200 taxibilar, fördelade på drygt 570 åkerier. Det kan vara allt ifrån enbils-åkerier till stora åkerier på 10-talet bilar. I och med att vi hela tiden växer och tar en större del av marknaden så behöver vi alltid nya serviceinriktade medarbetare!

Vår utbildning är idag uppbyggd i olika block. För att bli transportör hos oss går du först vår förarutbildning. Har du en god taxivana sedan tidigare, så behöver Du med största sannolikhet inte genomgå alla delarna. För att kunna anpassa oss efter dina möjligheter så erbjuder vi utbildningar både på dag- och kvällstid.

Ta ett första steg mot att bli transportör hos oss genom att besöka oss för mer information, måndag till torsdag 10-12 samt tisdagar även 13-15. Där besvarar vi de frågor du har angående att ansluta sig som transportör. Daniel, Jannicke, Anna eller Arne finns på plats i Taxi 020 ServiceCenter i Sundbyberg, Löfströms Allé 7 (f d Allén 7).

För att underlätta Din ansökan som transportör till Taxi 020 AB, vill vi ha in följande uppgifter innan vi bokar ett möte med Dig:

  1. Taxitillstånd: ett av kraven för att få tillstånd är att Du avlagt godkänt prov hos Trafikverket för Yrkestrafiktillstånd. Taxi 020 samarbetar numera med Svensk Taxiskola i Solna, www.taxikurs.nu. Kontakta Åkeriservice för mer information.
  2. F-skatt: Ansöks och beviljas av Skatteverket.
  3. Registreringsbevis på företaget från Bolagsverket: om Du är registrerad där.
  4. Registreringsbevis på fordon som skall användas i taxiverksamheten. Vi har en lista på vilka bilar som är godkända för trafik i Taxi 020. Kontrollera den innan du köper bil. Nu för tiden godkänner vi enbart miljöklassade fordon.
  5. Intyg, eller kontoutdrag, från bank. Om du är enskild näringsidkare duger det med att kontot står i ditt namn, om Du har AB eller HB måste det vara ett konto som är kopplat till ditt företag (ej postgiro eller bankgiro).
  6. Utdrag ur Polisens Belastningsregister: OBS måste lämnas in i oöppnat kuvert! Beställ utdraget här: http://bit.ly/GIQftM
  7. Senaste Årsredovisning: om Du har en taxirörelse idag vill vi ha in en kopia på din senaste Resultat- & Balansräkning. Om du inte varit åkare tidigare vill vi i stället ha in din senaste självdeklaration.
  8. Lönespecifikation, om du jobbar som taxichaufför idag, vill vi ha in de 2 senaste lönespecifikationerna.

Vi gör alltid en kreditprövning av samtliga ansökande som vill ansluta bil i Taxi 020 AB.

Taxi 020´s avgifter 2015 (exkl. moms):

Vid tecknandet av transportöravtal erläggs en anslutningsavgift om 5000 kronor per transportör.

Fasta månadsavgift är 8838 kr/månad. Rörlig avgift 3,4 % av bruttoomsättningen.

De fasta avgifterna nedan betalas 11 månader om året!  I juli debiteras ingen fast avgift, bara den rörliga.

Övriga kostnader:

Kostnad för Frognemontering (c:a 10715 kr), Gulfoliering (9825 kr)och Alkolås (10 125 kr) bekostas av Transportören. Vi kan dock hjälpa till med finansiering av dessa uppgifter.

Har du fler frågor är Du välkommen att kontakta oss på Taxi 020. Vi finns på Löfströms Allé 7 i Sundbyberg. Maila akeri@taxi020.se eller ring 08-632 90 10.